DISCLAIMER


Dit rapport en deze website zijn bedoeld als onderzoeksrapport voor hen die meer willen weten over de wereld van edelmetalen en andere grondstoffen. Het rapport is samengesteld door het gebruik van feiten, recente en historische ontwikkelingen en de persoonlijke mening van de schrijver. Dit rapport geeft op geen enkele wijze aanbevelingen voor het investeren in grondstoffen, aandelen en andere soorten investeringscontracten. Het enige doel van dit rapport is educatie en een kijk geven in de persoonlijke acties en investeringsposities van de schrijver. Investeringsadvies op welk niveau dan ook word niet gegeven.

Door onze website en / of diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat u de verantwoordelijkheid draagt ​​voor uw eigen beleggingsonderzoek, transacties en beleggingsbeslissingen. Alleen u kunt beslissen of een transactie geschikt voor u is en u gaat ermee akkoord aansprakelijk te zijn voor alle transacties die u bij uw broker of handelsplatform start met behulp van onderzoek dat wij bieden. Als u ons advies om onafhankelijk onderzoek te doen negeert en ervoor kiest om uitsluitend te handelen op basis van informatie, analyse, waarschuwingen of meningen die u op onze publicaties of website vindt, heeft u een bewuste, gewillige, vrije en persoonlijke beslissing genomen om dit te doen. U stemt er ook mee in dat SvD Trading, haar directeuren, haar werknemers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en haar agenten niet aansprakelijk zijn voor enige investeringsbeslissing, transactie of actie die door u en anderen wordt ondernomen op basis van nieuws, informatie, opinies of enige andere ander materiaal gepubliceerd via onze website en diensten.

De informatie op onze website en services is gebaseerd op gegevens die zijn verkregen uit erkende statistische services, rapporten of mededelingen van de uitgever, of andere bronnen waarvan wordt aangenomen dat ze betrouwbaar zijn. Dergelijke informatie is echter niet geverifieerd door SvD Trading of een van onze werknemers en we doen geen claims, verklaringen of garanties, of nemen anderszins enige verantwoordelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of waarheid van enig materiaal, aanbeveling of informatie in dit document. Verder zijn wij niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen in de inhoud of overdracht van de gegevens op onze website en andere diensten.

Er kunnen gevallen zijn waarin fundamentele, technische en kwantitatieve meningen in onze betaalde of gratis inhoud niet in overeenstemming zijn met elkaar. SvD Trading kan niet de waarheidsgetrouwheid, betrouwbaarheid of volledigheid van enige informatie, inhoud, advertenties op onze website, diensten, of gelieerde ondernemingen garanderen wanneer deze afkomstig is van bronnen of onderzoeken uitgevoerd door derde partijen. Informatie noch enige mening op onze website en diensten, betaald of gratis, vormt een aanbod tot verkoop of een uitnodiging of een aanbod om de hierin vermelde effecten te kopen. SvD Trading en onze respectievelijke functionarissen, directeuren, analisten of werknemers kunnen posities hebben in effecten waarnaar hierin wordt verwezen.