Waarom goud hebben niet alleen leuk, maar essentieel is.

01-05-2020

Gedurende duizenden jaren van geschiedenis beschouwden de meeste mensen goud als de meest pure vorm van rijkdom die men kan bezitten. Omdat goud als geldeenheid helaas is verdreven, is de belangstelling voor het metaal afgenomen, vooral onder jongere generaties. Ja, mensen dragen nog steeds gouden sieraden en men kan een gouden munt of staaf bezitten 'voor het geval dat'. Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan en waarom is het nog steeds erg relevant om goud te bezitten in onze moderne westerse samenleving? 

Jarenlang zijn lokale en internationale valuta's gekomen en gegaan. Dit was vooral het geval op plaatsen waar oorlog geen uitzondering was, maar iets dat zeker af en toe zou gebeuren. Corruptie, incompetente regeringen en internationale handel waren ook veel factoren die ervoor zorgden dat goud het hoogtepunt van het monetaire spectrum bereikte. De eerste vrije markt en democratische staat in de geschiedenis, Athene, had vele eeuwen voor het aanbreken van het christendom goud als 100% van hun valutabasis geaccepteerd. Van de Maya's in Mexico tot de Inca's in Peru en zelfs op de verspreide eilanden van de Filipijnse archipel, overal ter wereld werd goud gevonden in de vorm van sieraden of heilige voorwerpen die werden gebruikt door koningen, farao's en heersers van steden en rijken .

Naast het feit dat goud verreweg een van de mooiste metalen is om naar te kijken, hadden deze oude mensen het niet alleen voor dit specifieke doel. Voor hen was het de meest opvallende vorm van rijkdom. Als u geen goud had, werd u als persoon ongewenst beschouwd om handel te drijven of een relatie mee aan te gaan. Zelfs in deze eeuw vervult goud deze rol. In India kan men niet trouwen tenzij de bruidegom zijn bruid een waardevol gouden voorwerp aanbiedt dat hoogstwaarschijnlijk van generatie op generatie is doorgegeven. 

Alleen al de symboliek van het metaal is prachtig, maar gezien alle andere vormen van rijkdom die we vandaag hebben, is goud de enige rijkdom die na verloop van tijd niet verdwijnt. Waar huizen, papier, bedrijven en kastelen in de loop van de tijd zijn verdwenen, is het goud dat de Egyptenaren 5000 jaar geleden gebruikten om de machtige piramiden van Gizeh te bouwen, nog steeds onder ons. Goud wordt alleen gevormd als een ster explodeert. Men kan het daarom beschouwen als het 'geld van god'. Het kan door mensenhanden worden hervormd, maar alleen de krachten van het universum om ons heen kunnen het edelmetaal in de eerste plaats creëren.

Op dit moment maakt de wereld turbulente tijden door. Veel mensen worden door hun regeringen verboden hun huizen te verlaten. Hierdoor zijn de economieën van de mondiale supermachten tot stilstand gekomen. De prijs van goud in zowel euro's, dollars, yens als ponden is vrij aanzienlijk gestegen. Het heeft het zelfs uitzonderlijk goed gedaan in vergelijking met de prijzen van wereldwijde aandelen en onroerend goed. 

Om dit probleem het hoofd te bieden, zijn de centrale banken op hol geslagen door biljoenen aantallen valuta in het leven te roepen om de staatsschuld op te kopen, zodat regeringen de economische problemen geassocieerd met corona, kunnen aanpakken. Deze acties hebben echter gevolgen. De schuldenberg in verschillende landen, waaronder mondiale grootmachten zoals de Verenigde Staten en China, is enorm gestegen en zal waarschijnlijk blijven stijgen terwijl de wolken van de coronaramp wegtrekken.

Geld drukken leidt altijd tot vormen van inflatie. In sommige gevallen zelfs hyperinflatie. Vóór de uitbraak van het coronavirus leden landen als Argentinië, Turkije en Indonesië al onder de gevolgen van gelddevaluatie. Dit heeft in deze landen geleid tot een exponentiële groei van de goudprijs. Terwijl spaarrekeningen zijn weggevaagd en waardeloos zijn geworden, heeft goud opnieuw zijn rol gekregen waarvoor het bestemd was sinds de dageraad van de mensheid; rijkdom behouden, ongeacht de omstandigheden. 

Zelfs zonder enorme crises,  heeft goud de afgelopen vijftig jaar een prijsstijging van bijna 5.000% gezien en toch is het door de reguliere economen bestempeld als een barbaars overblijfsel uit het verleden of 'slechts een glanzende rots'.

Naarmate deze crisis voortduurt, zal goud schaarser en schaarser worden en uiteindelijk zal goud een andere naam moeten krijgen om het te laten verdwijnen. Onverkrijgbaarium of onbetaalbaarium zouden geloofwaardige termen zijn, zoals Michael Maloney zegt. Met zoveel bewijs, waarom wachten met actie ondernemen? Zoals honderden keren bewezen, zal goud doen wat het altijd heeft gedaan: stijgen naar het toppunt van het monetaire spectrum. Wacht niet...